Pamětní spis k obnově morového sloupu 1922

Budoucnosti

V roce Páně 1922, ve čtvrtém roce Československé republiky byl morový sloup, stojící od roku 1726 na našem náměstí okrasou, avšak během času omšelý a padlý od základního místa 2m východně postaven.

Po původním vztyčení sloupu zmíněného v Triebscher Pfarrgedenkbuch roku 1726: „byl ve stejném roce před majestátním zámkem sloup vztyčen a posvěcen; ostatně také v tomto roce byl těžký čas, z čehož mnoho lidí z nedostatku obživy zemřelo a zde na Třebušínsku krupobití obilí pobilo.

Úmrtní matrika Třebušínské fary uvádí skutečně v roce 1726 nadměrný počet úmrtí  - 73, v roce předešlém 33, v roce následujícím 29 úmrtí.

Proto září jako tento sloup upomínka na hladový rok 1726; protože také válkou a morem byl tento kraj postižen věříme že při opravě sloupu má tento nápis být připojen:

Po moru, hladomoru a válce

zbudováno v roce 1726.

(Nach Pest, Hungersnot und Krieg

errichtet im Jahre 1726).

Protože však také naše doba nás ohýbá utrpením, přidáváme dále:

Obnoveno v roce 1922

Na paměť obětí Světové války.      

(Erneuert im Jahre 1922

Zur Erinnerung an die Opfer des Weltkrieges).

 

Dále pamětní spis obsahuje údaje z historie a současnosti obcí Třebušín, Vinné, Starý Mlýnec.

…..

Následují seznamy Obětí 1. světové války a program oslav u příležitosti odhalení opraveného sloupu. (Seznam obětí je uveden v jiné rubrice).

.....

Pomník bude odborně opraven kameníkem Wenzelem Matzke z Úštěku, kámen bude vyčištěn a přebroušen, chybějící kusy doplněny, nový kříž na vrchol usazen, tak dostane sloup znovu nový vzhled.

23. července 1922 proběhne odhalení a vysvěcení. Tento den bude nejen vzpomínkou na zemřelé ve válce, ale také dnem národního uvědomění občanů.

Program oslav:

Dopoledne: 1. Shromáždění místních dobrovolných hasičů. 2. Zahájení oslav obecním zastupitelstvem, pořádajícími dámami v hospodě u Phillippa a duchovenstvem. 3. 10 hod. selský trh a slavnostní kázání  (pan farář Peter Bóckeler) s vysvěcením sloupu.

Odpoledne: 1- půl 2 přivítání cizích spolků a seřazení slavnostního průvodu. Od 2 hod. pochod průvodu k k pomníku/sloupu, slavnostní zpěvy, pozdravy a pamětní řeč. ( Pan starosta Josef Klingohr). Odhalení. Motlitba za padlé. Závěrečný zpěv. Odchod průvodu z náměstí. Slavnostní řeč, (pan Adolf Phillipp, učitel z Ústí). Slavnostní koncert kapely Múller, Třebušín.      

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode