Padlí vojáci z obce Třebušín

Bienert Eduard, nar. 26.2.1881 v Třebušíně č.p. 110. Povoláním zahradník. Baronem Ferd. von Skal byl jako hajný v Jungferndorfu rak. Slezsku ustanoven, sloužil u Feldjagerbattalion Nr.1 jako Zugsfúhrer, padl při listopadovám boji roku 1914 poblíž Krakova v Haliči. Byl ženatý a otec dvou nezaopatřených chlapců. Jeho život byl příkladný.

Kóckert Wenzel, nar. 21.6.1882 v Ústí, tovární dělník. Jeho otec pochází z části hospodářství č.p. 36 v Třebušíně. Bydlel v Ústí a domovskou obcí v Třebušíně, padl roku 1914 v Haliči.

Richter Rudolf, nar. 17.11.1892 v Třebušíně, dům č. 44. Povoláním zámečník, po vypuknutí války byl aktivován k Infanterieregiment Nr.42. Bydlel ve Velkém Březně a zahynul na hoře Syliak v Srbsku dne 24.11.1914 hrdinnou smrtí.

Schmerl Ernst, nar. 26.5.1893 v Třebušíně č.p. 82. Povoláním zámečník narukoval v roce 1915 jako dobrovolník a padl 29.10.1915 následkem střely do hrudi u Bielgar v Rusku.

Garlik Wenzel, nar. 19.8.1892 v Třebušíně č.p. 91, povoláním zedník, padl 2.11.1916 u Potscheinov následkem střely do krku.

Phillipp Josef, nar. 31.12.1881 v domě č. 50 v Třebušíně. Byl odborným učitelem v Ústí Krásném Březně, narukoval 20.6.1915, později nastoupil do rezervní důstojnické školy v Jablonci a poté sloužil jako podporučík se svou jednotkou v poli v Srbsku, Albánii a Jižních Tyrolích. Později sloužil se svou jednotkou na frontě proti Rusku. Při útoku na vrch Kirlibaba padl 5.11.1916 hrdinnou smrtí. Byl ženatý a otec dvou nezaopatřených dětí. Za jeho statečnost obdržel na Jižní frontě stříbrnou medaili za statečnost 2. třídy.

Pieke Raimund, svobodný, kandidát architekt narozen 4.5.1891 v Třebušíně domě č. 30. V Třebušíně vychodil 5 let národní školy, dále Státní reálnou školu v Litoměřicích a poté Technickou vyšší školu Graz, kde studoval stavebnictví. 27.7.1914 rukoval jako jednoroční k Inf. Reg. Nr. 42, v březnu 1915 odešel na Jižní frontu, po zranění v červenci 1915 při bitvě na Doberdo byl odeslán domů. V červenci 1916 odešel na Ruskou frontu a padl 5.11.1916 jako poručík vyznamenán Vojenským záslužným křížem 3. třídy a Stříbrnou medailí za statečnost při bitvě u Kirlibaba následkem střely do hrudi. Jeho tělo bylo v lednu 1917 převezeno do vlasti a odpočívá na Třebušínském hřbitově.

Skudel Adolf, nar. 21.6.1889 v Zababči č. 2, sloužil 3 roky u Inf. Reg. Nr. 42, poté 1913 odešel do zálohy, musel znovu nastoupit po začátku války 26.7.1914 ke svému regimentu. Byl oporou svému velmi starému otci na hospodářství v Zababči č.2. zahynul na asijskou choleru na podzim roku 1914 v Haliči.

Skudel Ferdinand, nar. 3.9.1872 na Zababči č.2, byl oporou svým rodičům na hospodářství a zahynul 30.9.1916 v Durazzo v Albánii na malárii.

Kúhnel Anton, nar. 21.11.1865 v Třebušíně č. 28. Pracoval jako zahradník, byl ženatý a otec jednoho nezaopatřeného chlapce. Zahynul 13.10.1916 v posádkové nemocnici v Praze na  mozkovou nemoc.

Phillipp Josef, nar. 23.2.1875 v Třebušíně č. 3, bydlel v Žitenicích, vyučen zedníkem, válka ho zastihla u stavebních oddílů. V roce 1917 spadl z lešení a zemřel ve Wiener-Neustadt. Byl ženatý a otec nezaopatřeného dítěte.

Melzer Ernst, nar. 30.4.1894 v Babině B, jako dělník žil a měl domovskou obec v Třebušíně. Zahynul jako vojín 13.7.1918 v Triente v Tyrolích.

Keimel Eduard, nar. 30.4.1891 v Myšticích. Povoláním zedník zemřel 16.2.1918 na tuberkulozu ve Vídni. Jeho otec žije v domě č. 54 v Třebušíně.

Keimel Josef, nar. 23.11.1881 v Třebušíně č. 54, hospodář na mlýně Mahlmúhle č. 54 Třebušín. Ženatý otec 8 nezaopatřených dětí. 27.3.1919 zemřel na následky válečných útrap.

Schindler Otto, vrchní učitel v Třebušíně nar. 20.2.1882 v Horním Vysokém u Levína, ženatý o otec 3 dětí, sloužil u Inf. Reg. Nr.42, s podezřením na choleru v polní nemocnici Radymno v Haliči, podlehl této zrádné chorobě. Pravděpodobně je pochován u Skorzov, oblast Jaroslau. Ztratili jsme v něm vzorného nadřízeného, drahého kolegu, obec věrného rádce a spolupracovníka, který během 14ti letého působení naší obci velké služby prokázal.

 Kingal Josef, nar. 7.10.1886 v Třebušíně č.41, hospodařící se svou matkou na hospodářství č.p.41, když brzy o svého otce přišel. Jeho život byl jen práci zasvědcen. Sloužil u Inf. Reg. 42 jako reservista. Na začátku války musel narukovat a je od podzimu 1914 pohřešován. Pravděpodobně zahynul když nesl jídlo pro své kamarády střelou do hlavy.

Fiedler Franz, nar. 2.10.1888 v Třebušíně č.67. Pracoval jako tesař v domě č.6 v Kalichu, byl ženatý, složil u Schútzenregiment Nr.9. Na začátku války musel narukovat a od podzimu 1914 je nezvěstný.

Garlik Franz, nar. 28.1.1882 v Maškovicích, bydlel v Předlicích a oženil se a přestěhoval do Třebušína. Od roku 1916 je nezvěstný.

Piesche Josef, nar. 24.1.1889 v Třebušíně č.p.76, povoláním obuvník, ženatý a bydlel v Schandau v Sasku. Sloužil u Reg. Nr.1 v Bosně, v roce 1914 se dostal do ruského zajetí. Od 18.6.1917 od něj nepřišly žádné zprávy.

Langer Josef, nar. 12.2.1874 v Třebušíně č.p.18. povoláním zedník, ženatý otec 3 dětí. Sloužil jako landšturmák a v říjnu 1918 padl do italského zajetí. Od 1.3.1919 o něm nejsou žádné zprávy.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode