Záznamy z církevních pramenů

Údaje o obci z církevních pramenů.

Vývoj jména obce:

Původní tvar Chotělice – ves lidí Chotělových

1337 Cocholitz

1543 Kotelicze

1654 Kotelycze

1778 Kutlitz

1833 Kuttlitz

1945 Kotelice

 

Prvně je ves uváděna v 1337, jako součást býčkovického panství, které patřilo Řádu německých rytířů. Řád je roku 1337 prodává dvěma jeptiškám Chotěšovského kláštera tak, aby po jejich smrti patřila ves klášteru. N a začátku husitských válek se majetku zmocnil Zikmund z Vartemberka na Děčíně a postavil na Litýši hrad, který měl sloužit jako protiváha husitskému Kalichu. Hrad i s obcí se stal součástí býčkovického panství. Kryštof z Vartemberka již sídlil na tvrzi v Býčkovicích. Roku 1539 prodal Prokop z Vartemberka býčkovické panství Dubanským z Duban a s ním připadly Kotelice později k boskovickému panství.

V Berní rule z r. 1654 je ve vsi uvedeno 7 sedláků, 1 sedl. pustý, 1 chalupník pustý, 1 zahradník, 104 orné půdy, 31 lad, 1 ¼ zahrad, ¾ chmelnic.

V urbáři 1373 8 celých dvorů, 3 chalupy, 1 chalupa pustá, 1 krčma.

Tereziánský katastr: 10 hospodářství, 1 tkadlec, 1 provazník, 1 šenkýř, 1 obecní pastýř, 3 nádeníci, 6 podruhů.

 

Vývoj obyvatelstva

1787 - 26 domů

1833 – 28 domů, 146 obyvatel, 1 hospoda

1869 – 199 obyvatel

1880 – 28 domů, 160 obyvatel

1900 – 172 obyvatel

1930 – 180 obyvatel, 40 domů

1950 – 84 obyvatel, 25 domů

1961 – 61 obyvatel

1970 – 55 obyvatel, 19 domů

1991 – 42 obyvatel a 12 domů.

 

Nutno dodat že čísla po roce 1970 udávají počet trvale bydlících obyvatel a počet trvale obydlených domů. Domy rekreační – „chalupářů“ do tohoto počtu nejsou zahrnuty.

V roce 2013 je celkový počet domů 26. Z toho trvale obydleno 7.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode