Minulost

Kotelice (Kutlitz, Kuttlitz).

Rozloha a počet domů ve vsi se dá zjistit z prvních katastrálních map tzv. Císařských otisků. Ukázka je umístěna ve fotogalerii. V těchto mapách je navíc uveden druh plodin, který se na polích pěstoval a další hospodářské využití pozemků.

Obec Kotelice byla závislá především na zemědělské produkci. Především pěstování chmele a ovoce bylo dominantou hospodaření na polnostech a pozemcích. Téměř každá chalupa měla pole s chmelnicí. Výrazným krajinotvorným prvkem oblasti byly ovocné sady a lesy. Ovoce se také hojně sušilo. U mnoha usedlostí byly postaveny sušárny chmele  a ovoce. Většina z nich bohužel zanikla.  

V dobách vzniku těchto map byla většina stavení v obci dřevěná, vyjímečně zděná. Až po roce 1840 bylo císařem Josefem? Přikázáno veškerá nová stavení budovat zděná – z nehořlavých materiálů.

Infrastruktura obce jako i okolních byla na dnešní poměry poměrně rozsáhlá. Ve vsi byla hospoda s tanečním sálem a trafikou, obchod, holič. Vodovod byl vybudován v 30. letech minulého století. Nutno však podotknout, že v roce 1939 bylo ve vsi 30 domů a 150 obyvatel. Vzhledem k dopravním možnostem byl takový rozsah služeb nezbytný. Dopravní obslužnost nebyla na takové výši na jakou jsme nyní zvyklí, a proto podobně velké obce museli být soběstačné co se zásobování a služeb týká. Elektřina byla do obce zavedena až v roce 1947. Ve středu obce byl dle mapy z roku 1720 funkční rybník - „požární nádrž“, u které je postavena malá požární zbrojnice s malou zvoničkou. Nádrž je v současnosti především díky péči několika „sousedů“ udržována ve velmi dobrém stavu a čistotě. 

Ze svahů nad obcí byl přírodně zabezpečen dostatek pramenité užitkové vody, proto mělo téměř každé stavení minimálně jeden rybníček pro kachny a husy. Tomuto přirozenému stavu udělala přítrž meliorace polí nad vsí a také v současné době snížení hladiny spodních vod.

Obec byla elektrifikována až po 2. světové válce. To bylo oproti ostatním obcím v ČSR poměrně pozdě. Pováleční osídlenci byli po příchodu do chalup samozřejmě překvapeni proč je v obydlích tolik svíček. Než zjistili dúvod. Možná i proto nebyla po válce obec tolik zasídlena. Výsledkem toho byl rozpad a likvidace mnoha stavení.

 

Údaje o obci dle Chytilova místopisu z roku 1929:

Počet domů 35. Počet obyvatel 158, z toho 157 němců, 1 čech. Zdravotní obvod Býčkovice. Pošta, telegraf, četnická stanice, římskokatolická fara Třebušín. Železnice vzdálena 6,24 km stanice Ploskovice-Býčkovice. Soudní okres Litoměřice. 

Pod obec Kotelice patřil i Nový Mlýnec/Neue Lenzel.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode